AKTUELLE FOREDRAG

“Når livet gør mere end ondt – i et af verdens lykkeligste lande”

“Den eksistentielle vandring”

Foredrag uden svar, til gengæld indeholdende refleksive spørgsmål. Foredragene tager afsæt i bogen ”Tro, Stress og Depression”. Temaer der til stadighed kan være omgærdet af en tabuisering og foredragene henvender sig med sine højaktuelle emner til dig, der personligt oplever stress og/eller psykisk sygdom og til dig, der står ved siden af. Foredragene er til dem, der er beskæftiget med psykologi, pædagogik, tro og coaching. Begge fordrag er til tilhøreren, der er klar til at anskue livet og dets skævheder og finurligheder i et bredere perspektiv, og som gerne vil udfordres – ikke af letkøbte svar, men af refleksive spørgsmål. – I forholdet til både depression, stress og tro er der ingen entydige svar.

Foredragene markerer et til tider nedslående og på samme tid et forfriskende bud på en sygehistorie – og de snoede veje ud af selv samme.

Ydermere bidrager dét til en øget forståelse for hvorfor min kollega, mine forældre, mine nærmeste, “dem i statistikken” og jeg selv agerer som vi gør, når vi eller pårørende rammes af stress, depression eller andre psykiske lidelser. Foredragene understøtter til nysgerrigt at spejle sig i sine medmennesker. Endvidere til at undre sig over hvordan livet fluktuerer op og ned, langt mere, end at være færdigsyede foredrag, indeholdende en ”to-do-guide” i forhold til stressreducering og en manual med svar på livets spørgsmål.

Jeg inviterer med min egne billeder af depressionens lammende mørke tilhøreren med ind i mit liv og til overvejelser om og erfaringer med et, på overfladen, ”perfekt” liv og et ”yderst attraktivt” job. En øjensynlig arbejdsrelateret stress, der udviklede sig i negativ retning, blev, sammen med skam og en ikke erkendt depression, vedholdne og ubarmhjertige ledsagere til bunden af livet. Opturen gennem livet blev dermed vendt til mistrivsel og en deroute med sygemelding, der varede i flere år. Gennem foredragene beskrives det neurobiologisk, på en meget lettilgængelig måde, hvordan stress opstår og opleves, hvad stress er, og hvordan hjernen påvirkes heraf. Fortællingen omhandler temaer, som er vedkommende for alle, uanset om tilhøreren er nysgerrig, sygdomsramt, pårørende eller fagperson. Tematikkerne er bl.a. et fagligt og identitetsmæssigt kollaps, selvmedicinering og misbrug, at være ”klientgjort”, spirende tro, skyldfølelse og magtesløshed. Derudover berøres emner som tabuisering, samfundsforhold, nyorientering i forhold til værdier, retræte, stilhed, bevidst nærvær, venskaber og forundring om det ”perfekte” liv.

Foredragene vinkles og afsluttes på forskellig vis alt efter hvilken betoning, der ønskes, og hvilken kontekst de afholdes i. Det kan være afhængigt af aldersgruppen, om det er et foredrag for medarbejdere, om foredraget er i en frivillig forening, på en uddannelsesinstitution, i en virksomhed, en kirke eller anden instans. Afslutningsvis lukkes der op for tanker og spørgsmål, der oftest er understøttende til refleksion over temaer i eget liv. Det kan eksempelvis være i forhold til, hvordan tilhøreren prioriterer værdier og normer i eget liv og familie eller om, hvordan den enkelte ønsker at skabe sig et stressfrit liv og en hverdag i balance og trivsel. Det kan være en afslutning, der ligger op til spørgsmål i plenum, afhængig af den resterende tid.

En anden måde at afrunde på kan være med spørgsmål og udfordringer til den enkelte lytter, så hver især har nogle konkrete ting at tage med sig. Det kan også være spørgsmål til interesserede, der efter noget tid mødes i en lille gruppe, hvor omdrejningspunktet er dialog på baggrund af et refleksions- og spørgeskema. Foredragenes varighed er i udgangspunktet 90 minutter.

Hvis noget andet vil være relevant i forbindelse med foredraget hos jer, så lad os sammen kigge på mulighederne. Kontakt mig for spørgsmål og yderligere oplysninger.

BOOK FOREDRAG

Ønsker du at booke et foredrag, eller søger du yderligere oplysninger og information om hvorvidt jeg har mulighed for at medvirke i et foredrag eller arrangement hos jer, så kontakt mig via telefon eller mail.