Nyheder

Støtte til foredraget fra STATENS KUNSTFOND

Der kan fra den 22.05.17 og et år frem søges om hel eller delvis refusion af mit honorar i forbindelse med mine foredrag.

Hvem kan søge?

Du kan søge forfattercentrumpuljen som både privatperson eller som forening og institution.

Uddybende information, se i boksen “Book et foredrag”.

Søg om refusion på følgende link.