HVEM ER CLAUS SØNDERGAARD?

Jeg er gift med Britt og sammen har vi tre dejlige drenge.

Jeg bor i ”Velfærds-Danmark”, på kanten af Vildmosen, hvor der er åbne vidder, højt til himlen og masser af plads, så jeg kan udråbe min glæde og afmagt uden at blive forstyrret eller blive stemplet som forstyrret.

Jeg er rundet af en autentisk og relationel tilgang til mine medmennesker, der blandt andet, på min livsvandring, har ført mig fra høvlebænken som snedker til socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant. Endvidere har jeg to ledelsesuddannelser, en Far-uddannelse og en lederuddannelse, dernæst en efteruddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi. En Pd i socialpædagogik og jeg har siden årene omkring ´90 arbejdet med de særdeles udsatte børn og unge, kriminaliserede unge samt udsatte og sårbare familier og derudover det seneste årti med ledelse.

Jeg har, for Region Nord, været en central ledelsesmæssig del i etableringen af ”Den Sikrede Institution Kompasset”. En af de få institutioner i Danmark der modtager kriminelt svært belastede unge til varetægtssurrogat og alternativ strafafsoning. En institution for unge med multifacetterede udfordringer og problemstillinger, der hvis de gik frit omkring, ville krænke de flestes retsbevidsthed.

Jeg er nu tilbage i mit socialpædagogiske felt og arbejder fortrinsvis med unge, der har Downs syndrom og andre udviklingsmæssige udfordringer.

Gennem årene har jeg været optaget af det socialpædagogiske område. Det har været gennem mit professionelle arbejde og ligeledes i frivillige organisationer som medarbejder, leder og facilitator.

Jeg er endvidere aktiv som kajakroer, forfatter, foredragsholder og medarrangør af aktive retræter.

STILHED

Af Claus O. Søndergaard

Read