Nyheder om "Tro, stress og depression" samt vandringer og retræter

Støtte til foredraget fra STATENS KUNSTFOND

Der kan fra den 22.05.17 og et år frem søges om hel eller delvis refusion af mit honorar i forbindelse med mine foredrag. Hvem kan søge? Du kan søge forfattercentrumpuljen som både privatperson eller som forening og institution. Uddybende information, se i boksen “Book et foredrag”. Søg om refusion på følgende link.  

Læs mere her ...